Mă simt acasă printre copaci ~ Tolkien

Extras de Carte Funciară

Gard

Certificatul de Urbanism

Conform legii Certificatul de Urbanism este actul de informare prin care administrația publică locală (...), în conformitate cu planurile urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare…