Numele meu este Papia

Dar fiind pârâtă, am fost prinsă și stând înaintea stăpânitorului, am fost silită să aduc jertfă, iar eu nesupunându-mă, ci mai vârtos ocărând pe guvernator, l-am pornit spre mânie. Şi îndată m-au luat patru inși, m-au pus jos și m-au bătut mult cu vine crude, după aceea m-au băgat într-o căldare mare, ce era plină de untdelemn și cu seu, de fierbea pe foc şi era minune şi groază ceea ce se vedea: om îmbrăcat cu focul ca și cu o haină. Şi am răbdat acel chin, din care pricina pe mulți i-am tras spre credință. După aceea am fost supusă la nenumărate și felurite cumplite chinuri. Apoi mi-am primi sfârșitul prin sabie…

Adaptare după:

Lasă un comentariu