Genomică (resurse)

Cărți

În limba engleză:

În limba română:

  • Gavrilă L. Genomul Uman. Editura All; 2004.
  • Gavrilă L (ed.). Genomica. Vol I+II. Editura Enciclopedică; 2003.

Baze de date

Polimorfisme de o singură nucleotidă (SNP)

Proteine

Genetica judiciară

Diverse