coordonate
CategoriesVerde stop!

Coordonate Stereo 70

Pe actele primite de la vânzător, aveam o planșă pe care existau jumătate din coordonatele stereo 70. Planșa respectivă era mai mare (probabil un A3) și probabil la un xerox, jumătatea stângă a fost eliminată și odată cu ea jumătate din coordonate care se aflau chiar la mijloc.

Coordonatele stereo 70 sunt importante. Ele se stabilesc când se realizează cadastrul și delimitează cu exactitate colțurile terenul (și deci granițele sale).

Pentru a obține și jumătatea lipsă m-am dus la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov situat pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff, nr. 34, sect. 1, București, unde am depus o cerere standard în care am cerut copie după documentația cadastrală și coordonatele stereo 70. Taxa pentru obținere 25 lei (se calculează per pagina).

Am avut nevoie de coordonate pentru obținerea Avizului de la mediu și pentru Procesul verbal de trasare.

Last Updated on 03.03.2022 by Mugo

Lasă un comentariu